Der er 3 ugers returret på varerne, regnet fra den dag de modtages.

Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes den fulde købspris.

Omkostninger til returnering skal du dog selv afholde. For praktiske detaljer – se nedenfor under ”Reklamationsret’.

OBS: Da det er naturprodukter der handles med, kan der forkomme afvigelser i forhold til mine billeder og fra sending til sending.

REKLAMATIONSRET

JMS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.
Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved modtagelse af varen, skal meddeles JMS indenfor rimelig tid.
Hvis du som kunde anvender din reklamations- eller fortrydelsesret, tilbagebetaler JMS Granit varens værdi hurtigs muligt.
Du betaler dog selv egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen.

Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

JMS Granit
korsbækvej 25
4281 Gørlev
Email: johnny.j@mail.dk
Tlf: 60 77 05 10

Varereturnering foregår til den adresse som vare er sendt fra og som bliver oplyst ved returnering – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os.
Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen.
Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og JMS har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto.
Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Vi tager forbehold for afvigelser i størrelse, farve og udsolgte varer.
Bestillingsvare tages ikke retur.

Klagemulighed

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Jms Granit på info@jmsgranit.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr ”

Reklamation:

I overensstemmelse med købeloven ydes du 24 måneders reklamationsret på tilbehør, eller til varens mindste holdbarhedsdato. Det betyder, at vi i tilfælde af defekt reparerer varen, evt. ombytter eller i nogle tilfælde giver afslag på varen alt afhængig af reklamationens indhold. Dette gælder ikke for uberettigede reklamationer, samt fejl og mangler grundet fejlagtig brug eller ødelæggelse af varer. Er der fejl eller mangler ved en købt vare, så skal du hurtigst muligt kontakte via email os med detaljeret beskrivelse og forklaring om, hvad der er galt med varen. Reklamation skal altid foregå indenfor rimelig tid fra fejlen er opdaget. Vælger du at returnere en vare uden først at have kontaktet os som anført frafaldes reklamationsretten. Kunden er ansvarlig for varens sikre emballering ved afsendelse til os. Vi modtager ikke pakker sendt til os pr. efterkrav.